Δερματολόγος Παπιγκιώτη

Η δερματολόγος Κυριακή Παπιγκιώτη δέχεται Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00–14:00 και 17:00–20:00 κατόπιν ραντεβού.